Stavba technickej infraštruktúry Nový Martin II.Etapa